Curt Johanssons blogg

Curt Johanssons blogg

VÅR TID HÅLLER PÅ ATT RINNA UT

UndervisningSkapad av Curt Johansson 26 okt, 2011 19:52:28

Jag har under det sista halvåret på ett speciellt sätt upplevt att tiden är inne för väckelse i Sverige. Det är hög tid för oss var och en att vakna upp och söka Herren, så att vi blir orienterade i den tid som vi befinner oss i. Signalerna runt omkring i vår värld är tydliga och skarpa, så att vi får skylla oss själva, om vi inte gör oss redo för det som skall komma. Gud har gett oss en tid att basunera ut evangelium, och det är så viktigt att vi tar vara på den tiden. Jesus säger i Joh. 9:4 - Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta.

Vår dag som hednafolk bröt in för snart tvåtusen år sedan, då Jesus efter fullbordat verk utropade: "Jag har fått all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar! Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Snart har det gått 2000 år sedan Anden föll på Övre Salen i Jerusalem och den första nytestamentliga församlingen föddes. Gud har infriat sitt löfte till Abram, att I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. 1 Mos. 12:3. Genom evangelium om Jesus Kristus har vi nåtts av välsignelsen och blivit delaktiga förbundet.

Församlingens tidsepok tycks vara förutbestämd till 2000 år, därefter kommer Herren att på nytt vända sig till judarna. I Daniel 9:24 fick de ett löfte om 70 årsveckor (490 år) från det att Nehemja gavs tillåtelse av kung Artasastas att återvända till Jerusalem och återuppbygga dess murar. Efter 49 årsveckor (483 år) skulle i enlighet denna profetia den Smorde förgöras i staden. Historiskt skedde Nehemjas återvändande ca. 445 f. Kr. Tar vi med en felberäkning, då det gäller Kristi födelse, på ca. 4-5 år, så finner vi att Jesu korsfästelse skedde vid denna tidsepoks slut (483 år).

Efter Jesu död och uppståndelse bröt församlingens och evangeliets tidsepok in. Alla människor skulle få en möjlighet att nås av evangelium. Jesus sa: Och detta evangelium om riket skall skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Matt. 24:14. Genom evangeliets förkunnelse förbereds en församling och en brud, som i enlighet med Bibeln Jesus själv kommer för att hämta. Se1 Tess. 4:16-17. Det är denna mäktiga händelse vi närmar oss med hast. Därför är det hög tid vakna upp och göra sig redo.

Emellertid återstår det en årsvecka (7 år) för judarna. Detta är inte församlingen tid, utan judarnas. När församlingen har fullgjort sitt uppdrag kommer Gud att på nytt vända sig till sitt egendomsfolk på ett speciellt sätt. Vi läser i Sakarja 12:10 - Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen och de skall gråta bitter över honom.

Då vi besökte Västra Muren i Jerusalem förra året, så blev vi häpna över det starka bönebrus som kom i vågor från tusentals judar, som bad framför den gamla tempelmuren. Jag insåg då att tiden är nära för dem att upptäcka sin Messias, som vi är övertygade om är samma person som vår Jesus. Detta indikerar också att vår tid närmar sig sitt slut. Profeten Hosea säger i kap. 6:2 - Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 2 Petr. 3:8 säger - Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Här ger Herren ett löfte till Israels barn att efter två dagar (2000 år) skall han på nytt göra dem levande. Detta är ett löfte till judarna. Deras sjunde årsvecka närmar sig.

Det kom så starkt för mig att församlingens böner och judarnas böner kommer att förlösa två oerhört starka händelser i denna sista tid. Dels Jesu tillkommelse i skyn och församlingens förvandling och uppryckande till bröllopsfesten som väntar i himlen och dels judarnas mirakulösa frälsning och deras sista årsvecka, som kommer att kulminera med att Jesus tillsammans med alla de heliga återvänder till Jerusalem för att sätta upp sitt rike. Därefter bryter tusenårsriket in med frid över vår jord.

Vilket framtidsperspektiv vi har som troende. Missa inte det enorma som Gud har förutberett för dig. Satsa på Guds rike och evangelii framgång. Gud välsigne dig!


Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.