Curt Johanssons blogg

Curt Johanssons blogg

NYTT BESÖK TILL ÖST-AFRIKA

ReserapporterSkapad av Curt Johansson 22 jan, 2011 14:37:59

Jag och min fru Ingegerd håller just nu på med de sista förberedelserna för ett nytt besök till Öst-Afrika. Vi planerar att tillbringa två månader därnere. Under de sista åren har vi försökt att reservera en tid ute på detta fält varje år, därför att uppföljningen av allt det som tidigare har uträttats i mer än 40 år genom många missionärer och infödda medarbetare är jätteviktig. I början av 2000-talet lämnade de sista missionärerna och ansvaret lämnades över till våra infödda medarbetare. De flesta som har arbetet med mission vet att det är en svår process, när ett arbete skall lämnas över. Dessa besök har varit mycket viktiga för att hjälpa till med träning och insättning av ledare och administratörer.

Under senare år har vi fokuserat mycket på ledaträning. I Kenya t.ex. har vi genomfört två olika organisationsutvecklingsprogram, som har lett till att våra ledare har blivit bättre skickade och utrustade. De har lärt sig att formulera en tydlig vision och ett tydlig uppdrag för missionsarbetet. Dessutom har de gemensamt kommit fram till de viktigaste grundvärderingarna, som har definierats och skrivits ner till hjälp och vägledning för alla pastorer och ledare. Vi har talat om förvaltarskap, biblisk konfliktlösning, management m.m. Allt detta har lett till att vi idag har ett ledarskap och en administration som är kompetent och ansvarskännande.

Jag har ofta poängterat till våra infödda ledare hur viktigt det är med två spår i församlingsarbetet, dels andlig kapacitet men också organisationskapacitet. Vi har därför också pastorskonferenser, då vi undervisar om evangelisation, församlingsbyggande, bönens betydelse och även den eskatologiska aspekten. Vi önskar att våra ledare och pastorer skall ha den andliga kapaciteten och stå väl rustade för kommande utmaningar.

Denna gång kommer vi förutom Kenya att besöka också Tanzania och Rwanda för seminarier och möten. I Rwanda kommer vi att inviga det nya centrat med kyrkolokal och kontor för det sociala arbete, som har uppförts i Kigali. Vi är väldigt glada över att vi har lyckats att förvärva en tomt och bygga på en mycket fin och strategisk plats i huvudstaden. Vi inbjuder också ledare från Kongo och Burundi att vara med vid detta tillfälle.

Under våra besök ser vi också över byggnader och viktiga funktioner som el.- och vattenförsörjning, så att våra olika institutioner fungerar tillfredsställande. Naturligtvis blir det också mycket sammanträde och styrelsemöten, då vi tar upp olika problematik som uppstår i ett omfattande arbete. Som ni säkert förstår så är det intensiva och krävande resor, och jag är så tacksam för alla kära vänner som kommer ihåg oss i förbön. Ofta händer det ju också att vi blir attackerade av malaria eller någon tropisk åkomma, så vi är beroende av Guds hjälp och beskydd.

Vi är också mycket tacksamma till alla som är med och ger generöst till de olika behoven. Era insatser är mycket värdefulla för att vi skall kunna genomföra våra uppdrag. GUD VÄLSIGNE ER RIKLIGEN!