Curt Johanssons blogg

Curt Johanssons blogg

VÄLSIGNAD START PÅ DET NYA ÅRET

UndervisningSkapad av Curt Johansson 18 jan, 2014 19:36:38
Starten på 2014 har varit speciell för mig. Jag var inbjuden till tre olika konferenser. Den första var nyårskonferensen på Josua i Gamleby, därefter följde Bönekonferensen på Kristet Center i Örebro och senats Ledarkonferensen på Arken i Kungsängen. Samtliga konferenser har präglats av en underbar gemenskap i den helige Ande. Gud håller på att stämma sitt folk i ett ackord, och det måste börja med ledarna. Många förkunnare har varit med i dessa konferenser, och vi har upplevt en gemensam bön och längtan, och det är en ny våg av väckelse i vårt land. Det har varit helt underbart.


Den första församlingen föddes när den helige Ande föll på Övre Salen i Jerusalem och exploderade i en oerhört stark missionsepok. De ca. 120 personer som kom tillsammans var inte upptagna med kyrkopolitiska diskussioner eller djupa teologiska debatter
, men de bad i ett enda ackord att de skulle få uppleva löftet som Jesus hade gett dem: Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus tillät dem inte att gå ut i uppdraget, innan de var beklädda med den övernaturliga smörjelse och kraft, som var förutsättningen för att de skulle lyckas.

Vi har försökt med all möjliga olika strategier och koncept för uppnå framgångar i församlingsarbetet, men om vi inte söker Herren för den kraft och förmåga som verkade i Jesus Kristus och de första apostlarna, då de verkade här på jorden, så har vi inte några förutsättningar att lyckas, då det gäller att utbreda Guds rike. Vi behöver studera Guds ord och läsa goda andliga böcker, men det är smörjelsen från Gud som levandegör Ordet och ger den energi som förlöser frälsningsunder, befrielseunder och helandeunder.

Jag är så förhoppningsfull, då jag i vårt land möter förkunnare, systrar och bröder som hungrar och törstar efter Guds Ande, Guds kraft och Guds härlighet
. Det har alltid varit detta som har förlöst väckelseskeenden under församlingens historia. Det håller på att hända något nytt i vårt land, prisat vare Herren! Under konferenserna i början av året har jag sett hur människor bara har rusat fram för att uppleva Gud och hans kraft i sina liv. Det finns en desperat längtan efter den kraft, som de första lärljungarna fick erfara.

Jag tror att vi är inne i slutfasen av församlingens tidsepok, som skall kulminera med att Jesus kommer för att hämta sin brudeförsamling. Se 1 Tess. 4:15-17. Jesus kommer inte för en förvärldsligad, ljum och nedsölad brud, nej, han kommer för en brud klädd i hans härlighet. Därför upplever vi nu en förnyad våg av Guds närvaro och kraft. Församlingen skall göras redo. Jag tror att vi också i detta skeende på nytt skall få se Herrens kraft manifesterad i under och tecken som under den första tiden. Det skall inte sluta sämre än hur det började.

Var öppen och beredd detta nya år på vad Gud vill göra genom ditt liv. Sök honom som aldrig tidigare. Samla Guds folk i bön och i bön och fasta. Sök Herrens ansikte för en mäktig andeutgjutelse. Gud har räckt ut sina händer mot oss. Låt oss ta emot det som han har för oss, och vi skall få uppleva att vi är mer än övervinnare genom hans mäktiga kraft. GUD VÄLSIGNE DIG!