Curt Johanssons blogg

Curt Johanssons blogg

EN NY UTMANING FÖR VÅRT LAND

UndervisningSkapad av Curt Johansson 01 dec, 2012 13:47:00

Detta år har varit ett år av Andligt flöde, smörjelse och kraft som jag knappast tidigare har upplevat. Jag har haft tillfälle att besöka Nepal, Indien, Kenya, Burma förutom möten och konferenser hemma i Sverige. Överallt har jag fått erfara en sällsam smörjelse i tjänsten. Gud har lovat oss, att vi skall få gå från kraft till kraft och att vi skall få stiga från härlighet till härlighet. Ps. 84:8; 2 Kor. 3:18.

Förutsättningen är att vi fortsätter att vandra med honom i ständig överlåtelse dag efter dag, då kommer vi att få erfara en stegring av hans närvaro i våra liv. Det är alltid de små marginalerna som avgör segrarna. Om vi börjar att slarva med vår överlåtelse, vår tid i bönen och ordet, så kommer vi snart att märka det i vår tjänst. Satan är en expert på att få oss bort från Guds påtagliga närvaro, därför att han vet att då blir vi mindre farliga för hans rike. Det behövs därför ett kvalitetsbeslut i våra liv att dag för dag fortsätta att umgås med Gud och inte slarva bort den dyrbara smörjelsen, som vi endast får del av i hans omedelbara närhet. Charles Finney, John Wesley, John Lake, Smith Wigglesworth m.fl. fattade sådana beslut, och Gud använde dessa män till en oerhörd välsignelse.

Idag söker Gud efter män och kvinnor, som är redo och villiga att helhjärtat satsa på hans rike. Det är inte män och kvinnor, som håller på att diskutera hur mycket man kan tillåta sig av världen och ändå kalla sig kristen, utan istället är det efterföljar som ropar med Paulus: "Jag vill lära känna Kristus och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidande i det jag bliver honom lik genom en död, sådan som hans." Fil. 3:10. (1917). Finns dessa i det sekulerade Sverig idag? Ja, jag tror att det finns en stor skara, som är urleda på ljum, formell kristendom och som är törstiga och hungriga efter verkligheten i Kristus.

Jag upplever det som oerhört viktigt att likt Josua och Kaleb var en förebild för en ny generation på en tjänst som är gudsfokuserad, visionsorienterad och trosinspirerad till skillnad från tjänster som är problemfokuserade, världsorienterade och negativt inspirerade. 4 Mos. 14:6-9. En ny andlig våg behöver förlösas i vårt land, som reser upp en ny generation av hjältar i Guds armé, som likt Rubens och Naftalis ätter är redo att ge sin liv på stridsfältets höjder. Dom. 5:18. Tjänare som har fångats av Guds vision för vår tid och som hänger sig till 100 % för att springa efter den visionen, istället för att förfalla till likgiltighet i en bekväm TV-soffa.

Jag har förstått på ett speciellt sätt att tiden är inne för en ny väckelsevåg i vårt land. Allt är klart från Guds sida. Det har varit klart i nästan 2000 år. Vi behöver inte vänta på Gud, det är han som väntar på oss. Han har aldrig färändrat sig, utan är och förblir evigt densamme. Vi behöver upptäcka att hans namn är "JAG ÄR DEN JAG ÄR". 2 Mos. 3:13-15. Han är ett evigt presens, inte ett imperfektum eller futurum. Nu är den välbehagliga tiden för dig och mig att verka. 2 Kor.6:2. Låt oss bara överlåta oss helhjärtat och söka honom, och vi skall finna honom, om vi söker honom av hela vårt hjärta. Gud behöver oss alla i denna sista väckelse.

GUD VÄLSIGNE DIG!