Curt Johanssons blogg

Curt Johanssons blogg

SMÖRJELSEN - DET DYRBARASTE

UndervisningSkapad av Curt Johansson 28 maj, 2011 10:20:35

Det råder inte brist på verksamhet i många församlingar idag. Vecka efter vecka lägger vi upp våra mötesprogam och våra olika aktiviteter. Men mitt i allt planerande så är det en fara att vi glömmer bort det allra viktigaste i en kristen verksamhet, Guds närvaro och Guds smörjelse. Tappar vi bort dessa ingredienser, så kommer all vår verksamhet att bära lite bestående frukt för evigheten.

Smörjelsen var något mycket dyrbart även i det gamla förbundet. I 2 Mos. 30:22-33 kan du läsa om hur smörjelseoljan skulle beredas, och du upptäcker att ingredienserna, som skulle ingå i denna olja, var mycket utsökta och dyrbara. Noggranna instruktioner ingick också då det gäller hur den skulle användas. Praktiskt taget allt som ingick i själva gudstjänstordningen skulle vara smort med denna olja.

Då det gäller vår tjänst i det nya förbundet, så är Jesus Kristus vår förebild. Han började inte sin tjänst förrän han kunde säga: "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Luk. 4:18. Han förmanade sedan sina lärljungar att vänta i Jerusalem tills de blivit beklädda med kraft från höjden. Luk. 24:49. Smörjelsen var en föutsättning för att kunna utföra tjänsten i Guds rike.

Den helige Andes smörjelse har också dyrbara ingredienser. I Jes. 11:2-4 kan vi finna 7 viktiga komponenter som ingår i denna smörjelse: Vishet; Förstånd; Råd; Styrka; Kunskap; Gudsfruktan och Rättfärdighet. Det är alltså inte bara kraft och styrka, som vi får del av då Herrens Ande kommer över oss och uppfyller oss, utan så många andra viktiga egenskaper som är nödvändiga om vi skall kunna bygga starka församlingar i Sverige och andra länder. Det är viktigt med teologisk kunskap, men utan smörjelsen blir det bara död bokstav, som endast producerar trä, hö och halm. Däremot tjänster och gåvor, som flödar i Andens smörjelse, producerar det som är bestående för evigheten, guld, silver och dyrbara stenar. Se 1 Kor. 3:12-13.

Det kostar ett pris att leva och tjäna i smörjelsen. Detta kanske är orsaken till at vi inte får uppleva mer av denna verklighet i ett samhälle, där de flesta söker bekvämlighet och köttslig njutning. Johannes ger nyckeln till ett liv i Andens smörjelse. 1 Joh. 1:6 - Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva som han levde. Du och jag har inte fått någon genväg till Guds närhet och smörjelse, utan det handlar om efterföljelse. Längtar du efter den andliga verkligheten i ditt liv, så måste du fokusera Jesus och börja vandra i hans fotspår. Om jag inte hade lärt mig denna hemlighet som nyfrälst, så hade jag nog aldrig fått vara med en segerrik tjänst i Afrika, Indien och många andra länder under mer än 40 år.

Paulus säger i 1 Kor. 1:21 - Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. När du börja att få en djup längtan i ditt hjärta efter söka Gud och hans närvaro, så börjar en ny smörjelse att komma över ditt liv och din tjänst. Det är inför Herrens ansikte du får del av den smörjelse, som skickliggör dig till en tjänst i det nya förbundet, som inte är bokstav utan Ande. 2 Kor. 3:6. Endast andesmorda tjänster kan förmedla den kraft och det ljus, som behövs för att enskilda och församlingar skall förvandlas och resa sig i segerrik tjänst för Guds rike i vårt land.

Tag tid i gemenskap Gud. Det kan förvandla ditt liv. Börja att älska Guds närvaro. Låt Ordet och bönen få en hög prioritet igen i ditt dagliga liv. Gudsgemenskapen är ditt största privilegium som kristen. I Guds närvaror får du del av den dyrbara smörjelseolja, som gör att det blir lätt för dig att tjäna honom till välsignelse för andra människor. Gud välsigne dig!