Curt Johanssons blogg

Curt Johanssons blogg

Underbar Påskkonferens I Betel, Runemo

Dagsaktuella händelserSkapad av Curt Johansson 27 apr, 2011 09:02:18

Vi har just avslutat en underbar Påskkonferens i vår församling, Betel, Runemo. På långfredagen besökte pastor Per-Åke Eliasson oss för första gången. Han är föreståndare för Kristet Center i Örebro, som jag har haft förmånen att besöka vid flera olika tillfällen. Hans förkunnelse på eftermiddagen och kvällen var verkligen smord av Gud och öppnade våra ögon för korsets betydelse och även för Guds handlande, som vi ibland har svårt att förstå. Per-Åke hadE också med sig sin fru Hedvig.

Under lördag och söndag besökte Mikael Alvén oss. På lördagskvällen förkunnade han ett utmanande budskap som berörde oss alla. Temat var "Hängivna hjärtan". Gud bistår bara med sin kraft, där det finns hängivna hjärtan. Det behövs väckas upp en ny hängivenhet hos de kristna i vårt land. I avslutningen strömmade människor fram och många fick ett nytt starkt möte med Gud.

Missionärerna Tord och Susanne Renkel, som har tillbringat många år i Burma, där de har fått vara med och bygga upp en bibelskola, som nu berör hela landet. Susanne vittnad engagerat om hur de har fått se arbetet utvecklas från en ringa begynnelse. Nu har ca. 1000 elever gått igenom bibelskolan och de är nu ute och förkunnar evangelium. Som ett resultat har många nya församlingar startats. Tord fortsatte att predika om det unika i kallelsen och tjänsten. Han lyfte fram Johannes Döparen som en förebild på en unik tjänst i Guds rike. Tord och Susanne har för tillfället bosatt sig i Lottefors utanför Bollnäs, och de fortsätter sin tjänst med att resa runt och förkunna allteftersom Gud leder.

Trots det oerhört fina sommarvädret så strömmade folk till kyrkan. I sista mötet var det praktiskt taget helt fullt i Betelkyrkan. Mikael Alvén predikade under stark smörjelse om vikten att ta vara på varje litet tillfälle att tjäna Gud. Han nämnde om flera drastiska tillfällen, då han själv hade fått betjäna människor under vardagliga förhållanden. Många blev starkt berörda av budskapet och i eftermötet strömmade männsikor fram för att inviga sig åt tjänst i den sista tiden. I detta möte tog vi också upp ett kärleksoffer till flickhemmet som Mikael startat i Nepal för att hjälpa prostituerade flickor till ett bättre liv.

Jag är mycket tacksam för årets Påskkonferens. Guds Ande och kraft bröt igenom på ett starkt sätt och människor fick uppleva den helige Andes påtagliga närvaro. ALL ÄRA TILL HERREN!