Curt Johanssons blogg

Curt Johanssons blogg

Tjäna Gud med glädje

UndervisningSkapad av Curt Johansson 03 jan, 2011 16:04:14

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Fil. 4:4.

Vi har gått in i ett nytt år med nya möjligheter. Framför oss väntar förutberedda gärningar, som är designade för oss var och och en i enlighet med de gåvor vi fått, de förutsättningar vi har och de omständigheter vi befinner oss i. Vi måste emellertid vara medvetna om, att det finns en fiende som inte vill något hellre än att sabotera vår tjänst i Guds rike. Tyvärr lyckas han många gånger. Inför detta nya år önskar jag inspirera och uppmuntra dig att gå vidare i segerrik tjänst för Herren. Vad helst du har gått igenom och hur än dina omständigheter ser ut, se till att du kan bevara glädjen i tjänsten för Gud.

Omständigheterna var inte de bästa när Paulus skrev Filipperbrevet. Han var en äldre man och satt troligen i fängelse i Rom (ca. 61 e.Kr.). Det kunde ha varit nära till hands för honom att hamna i en djup depression och klaga över de vedervärdiga omständigheter han nu tvingades leva under, trots att han hade varit trogen Herren i tjänsten ända sedan den där dagen på damaskusvägen, då han upplevde förvandlingen och kallelsen. Istället finner vi att Paulus formulerade ett brev, som överflödar av glädje och hopp. Hemligheten var att hans fokus var på Jesus, och hans längtan var att lära känna Honom och hans upståndelses kraft.

Låt inte omständigheterna stjäla din glädje. I Habackuk 3:17-18 läser vi några förunderliga verser - Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen gröda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud. Mänskligt sett var situation botten och anledning till ack och ve, men istället brister profeten ut i jubel och glädje. Varför! Hans blick var på Herren.

Det kommer att bli viktigt detta nya år att börja öva sig i att fokusera Jesus, trons hövding och fullkomnare, och att vandra i Guds Andes kraft, då kommer inte det som händer runt omkring oss att kunna stjäla vår tro, vår frid och vår glädje, utan vi kan fortsätta att tjäna Gud på ett framgångsrikt sätt. Denna väg är en smal väg att gå och det är ett pris i betala, men hur oändligt mycket härligare är inte denna vandring än att släntra fram på syndens och köttets breda och slippriga väg.

Petrus säger i Petr. 1:6 - Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Vi kommer inte att undgå svårigheter och prövningar detta nya år, men Gud har gett oss alla förutsättningarna för att kunna övervinna. All vi behöver finns tillgängligt för oss i Kristus Jesus. Fortsätt och sök honom av hela ditt hjärta och du skall få uppleva din tjänst blir en tjänst i glädje och seger.

Med dessa ord önskar jag dig En God Fortsättning På Det Nya Året!

GUDSLÄNGTAN

UndervisningSkapad av Curt Johansson 11 nov, 2010 13:16:55

Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte. Psalm 42:1-3.

En ny gudslängtan behöver väckas upp på nytt i vårt land. Många söker i religioner och i new age för att få tillfredsställelse för sin innersta längtan. Endast genom Jesus Kristus kan denna törst tillfredsställas och endast genom honom kan du finna den frid, harmoni och glädje, som varje människa söker och längtar efter.

Redan som nyfrälst fick jag smak på Guds godhet, hans härlighet och hans underkraft. Jesus uppenbarade sig för mig och fångade mig och sedan dess har min längtan varit att få lära känna honom och hans uppståndelsekraft. Det är detta tänkesätt vi bör ha som kristna. Jag blir upprörd över diskussioner, om hur mycket vi kan tillåta oss av denna världen och ändå kunna räknas som accpetabla kristna. Vad har världen att bjuda på som går upp mot det som Gud har berett för dem som älskar honom?

Gudslängtan förde mig i den närhet till Gud, där jag redan som ung kristen började uppfatta hans planer och tankar för mig. Detta var för mig något oerhört fascinerande och spännande. Tänk att Universums Skapare och Herre var intresserad av mig och hade uppgifter för mig! Mitt liv i gemenskap med Gud har sedan lett mig till Afrika och många andra länder, där jag har fått vara i hans tjänst.

Att kunna umgås med Gud är ditt största privilegium som kristen. Kom ihåg att det sanna kristenlivet handlar inte om religion utan om relation. Det är ofattbart att så många människor missar det högsta syftet med sina liv genom att negligera den nära intima vandringen med Gud. Vänd din törstande själ till Gud och kom in i hans närhet. Snart kommer du att få uppleva förvandling både till ande, själ och kropp.

Personligen upplever jag det som mycket angeläget att väcka upp en ny gudslängtan i Sverige. Vårt enda hopp är att församlingen reser sig på nytt i hängiven tillbedjan till Kungars Kung och Herrars Herre. Detta är den väg som leder oss in i nya segrar för Guds rike och till väckelse i landet. Gud välsigne dig!

« Föregående